< Cofnij

100 - lecie Wydziału Lekarskiego

 

Na wstępie kierujemy słowa otuchy do Absolwentów naszego Uniwersytetu Medycznego w tym tak trudnym okresie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Plany świętowania STULECIA studiów lekarskich w Poznaniu były tworzone wczesną  wiosną 2020 roku. Nikt nie spodziewał się, iż druga, aż  tak silna fala zachorowań spowodowanych wirusem COVID_19)  dotknie nas w okresie jesiennym. Ważą się decyzje całkowitego zamknięcia życia społecznego określanego nowym i całkiem obcym dla nas słowem - lockdown. To słowo stało się na świecie SŁOWEM ROKU.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest organizacją o charakterze koleżeńskim zrzeszającą osoby, które ukończyły studia na  Akademii Medycznej, potem Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studia lekarskie, farmaceutyczne i stomatologiczne na Uniwersytecie Poznańskim, Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich  i na Polskim Wydziale  Lekarskim przy Uniwersytecie w Edynburgu. Ideę Stowarzyszenia w dniu 27 lutego 1986 roku podjął Komitet Założycielski, który tworzyli profesorowie naszej Uczelni: Maria Chmiel, Edmund Chróścielewski oraz Stefan Flieger. Z poparciem ówczesnego rektora Antoniego Pruszewicza Senat Akademii Medycznej  opowiedział się za utworzeniem Stowarzyszenia i jednomyślnie zaaprobował jego cele.

Charakter działalności Stowarzyszenia zmieniał się przez ubiegłe lata. Bardzo ważną formą aktywności są organizowane konferencje o charakterze popularyzatorskim,  naukowym i  historyczno-społecznym . Dla członków Stowarzyszenia kolportujemy wydawnictwo uczelniane ”Fakty”. Unowocześniliśmy formę komunikacji z członkami Stowarzyszenia poprzez stronę internetową dostępną w witrynie naszej Uczelni.

Prosimy nadsyłać propozycje tych historycznych już postaci do godnego upamiętnienia. Może zaproponujemy odmienną formułę spotkań, już nie z osobistym udziałem w pięknych salach wykładowych naszego Uniwersytetu, ale  w formie drukowanej lub tylko wirtualnej.

Życzymy naszym drogim Absolwentom hartu ducha w tych mrocznych czasach, zdrowia, optymizmu, bo jak po każdej nocy i dla nas może znów zaświeci słońce.

 

                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

                                                                                              Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

prof. dr hab. Przemysław Mańkowski   - Przewodniczący

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak  - Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Alicja Sekula                                 - Skarbnik

dr Małgorzata Posłuszna - Lamperska - Sekretarz