galeria KONFERENCJA NAUKOWA - Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej w międzywojniu i okresie powojennym część II

plik