Profesor Przemysław Mańkowski Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej

Szanowni Państwo,

dowiedzieliśmy się z mediów ( Pan Profesor Przemysław Mańkowski na ostatnim, roboczym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia nie pochwalił się tą nominacją - nie dziwi nas to, gdyż każdy z nas, kto zna Pana Profesora wie, że jest to Człowiek, za którym stoją czyny, nie słowa... )

 

co nie zmienia faktu, że jesteśmy dumni z naszego Pana Przewodniczącego !!!

 

Profesor Przemysław Mańkowski Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej !!!

W dniach 22-24 maja 2019 r. we Wrocławiu odbył się XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej. Podczas zjazdu wybrano nowy Skład Zarządu. Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej został wybrany Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Poznaniu. Powierzenie funkcji Prezesa jest uhonorowaniem wieloletnich zasług Profesora w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Panie Profesorze,

życzymy wielu dalszych sukcesów i samych udanych zabiegów i operacji

i dziękujemy

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu