< Cofnij

KONFERENCJA NAUKOWA - Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej część II

27 listopada odbyła się druga część Konferencji Naukowej „Luminarze polskiej medycyny akademickiej w międzywojniu i okresie powojennym”. Licznie przybyli Goście zasiedli w wygodnych fotelach Sali Lubrańskiego, którą udostępnił nam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkich obecnych przywitali organizatorzy, z ramienia naszego Stowarzyszenia Przewodniczący SAUMP prof. Przemysław Mańkowski, prof. Anita Magowska, głos zabrali również Pani Prorektor prof. UAM Beata Mikołajczyk oraz Prorektor UMP prof. Michał Musielak.

Konferencję ( już chyba stanie się to tradycją ) rozpoczął akcent muzyczny. Fantastycznie zagrany utwory fortepianowe przez Stanisława Majewskiego wprowadziły odpowiedni nastrój do wysłuchania wspaniałych życiorysów Luminarzy, którzy byli bohaterami tego wieczoru. Wspaniali ludzie, którzy kładli powaliny nie tylko poznańskiej, ale i polskiej medycyny, stali siuę nam wszystkim bardziej bliscy dzięki ogromnej ilości faktów, anegdot i opowieści przedstawianych nam przez Lektorów. Ze szczególnym wzruszeniem wszyscy wysłuchali Pani prof. Anny Latos - Bieleńskiej, przedstawiającej nam postać Profesora Antoniego Horsta. W swoim wystąpieniu uświadomiła nam, że również w czasach obecnych mamy wielkich Mistrzów, którzy są wzorcem do naśladowania dla swoich Uczniów i stają się inspiracją dla podążania ścieżką przez tychże Mistrzów nakreśloną. Pani Profesor przywołała tym samym wspomnienie swojej ścieżki zawodowej, której do dnia dzisiejszego towarzyszy Pan Profesor Marian Krawczyński. Pan Profesor - obecny na sali, wzruszony słowami Pani Profesor, - otrzymał ogromne brawa. Musimy w tym miejscu wspomnieć również o tym, że przez dwie kadencje Pan Profesor Marian Krawczyński przewodniczył naszemu Stowarzyszeniu, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Chwilę później mieliśmy okazję wysłuchać Pana Profesora przybliżającego nam postać Profesora Olecha Szczepskiego. Podczas przerwy kawowej Uczestnicy mieli okazję na wymianę opinii, odnowienie znajomości i przyjacielskie pogaduszki. Po raz kolejny spotkaliśmy się z opinią, że ta inicjatywa, która z projektu w szybki sposób znalazła realizację już w dwóch odsłonach była potrzebna i spełniła oczekiwania środowiska - nie tylko medycznego. Być może - jak wspomniała Pani Profesor Anita Magowska - znajdzie swoje odzwierciedlenie w jakimś wydawnictwie. Nasi "reporterzy" dowiedzieli się nieoficjalnie, że Zarząd Stowarzyszenia myśli o dalszym ciągu powrotów do historii, może nawet w nieco powiększonym zakresie. Dziękujemy Wszystkim za przybycie i zapewne... do zobaczenia !

 poniżej link do galerii zdjęć z wydarzenia

Luminarze II - galeria

oraz zaproszenie

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jako inicjator i współorganizator serdecznie zaprasza na drugą część Konferencji Naukowej „Luminarze polskiej medycyny akademickiej w międzywojniu i okresie powojennym”.

Pierwsza część konferencji odbyła się 29 maja 2019 roku, będąc jednym z elementów obchodów 100 – lecia Uczelni poznańskich. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem, trwała o wiele dłużej, niż przewidzieli organizatorzy. Stało się to dzięki Lektorom, którzy w niezwykły, pełen ciekawostek i zabawnych anegdot sposób przybliżali nam wielkie Postacie poznańskiej medycyny. Uczestnicy też przyczynili się do poszerzenia ram czasowych konferencji: znakomici medycy - niejednokrotnie uczniowie przedstawianych Mistrzów - po każdym z wystąpień uzupełniali swoimi wspomnieniami i doświadczeniami historię jej bohatera, co niezwykle przybliżyło zebranym wspominanych Luminarzy. Zakończenie konferencji audytorium uwarunkowało obietnicą zorganizowania jej kolejnej części.

Wychodząc naprzeciw licznym prośbom i zapytaniom, mamy przyjemność poinformować, że udało się zorganizować kolejne spotkanie.

Wydarzenie będzie miało miejsce 27 listopada 2019 roku w Sali Lubrańskiego mieszczącej się w Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1. Zaczynamy o godz. 15:00.

! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, wstęp jest wolny !

Obie konferencje zostały objęte patronatem honorowym Ich Magnificencji Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dra Artura de Rosier.