Nasza misja

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu powstałe w 1986 roku jest organizacją o charakterze koleżeńskim, zrzeszającą osoby, które ukończyły studia w Akademii Medycznej i na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studia lekarskie, farmaceutyczne i stomatologiczne na Uniwersytecie Poznańskim, Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich i na Polskim Wydziale Lekarskim przy Uniwersytecie w Edynburgu.

Do najważniejszych statutowych celów działania Stowarzyszenia należą:

_ Stowarzyszenie posiada własną siedzibę w budynku Domu Studenckiego "Wawrzynek" 
ul. Wawrzyniaka 23/25
60-503 Poznań
tel.: 61 844-50-00
fax: 61 844-50 11
e-mail: saamp@ump.edu.pl

Odbywają się tam zebrania Zarządu, spotkania władz Stowarzyszenia z przedstawicielami organizacji społecznych, naukowych i zawodowych.

Istotną rolę realizacji celów statutowych odgrywa redagowany i wydawany przez Zarząd Stowarzyszenia biuletyn Nasza Alma Mater, którego najważniejszym zadaniem jest odnotowywanie bieżących faktów z życia Akademii (szczególnie ważne dla Koleżanek i Kolegów mieszkających poza Poznaniem, a także poza Polską), ale również zamieszczanie tekstów o charakterze wspomnieniowym, historycznym i naukowym.

Bardzo ważną formą działania jest organizowanie wspólnie z towarzystwami naukowymi i naukowo – zawodowymi konferencji o charakterze naukowym, mających na celu wymianę doświadczeń, popularyzację nowych leków, metod terapeutycznych itp.

Wszystkich PT Absolwentów serdecznie zachęcamy do wstępowania do Stowarzyszenia oraz do aktywnego działania w jego szeregach!

Władze Stowarzyszenia wybrane na XIII Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2021 roku

Zarząd:
• Przewodniczący - prof. dr hab. Przemysław MAŃKOWSKI
• Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Przemysław MIKOŁAJCZAK
• Skarbnik - dr Małgorzata POSŁUSZNA - LAMPERSKA
• Sekretarz - doc. Alicja SEKULA
• Członkowie - prof. dr hab. Marian KRAWCZYŃSKI, prof. dr hab. Andrzej OBRĘBOWSKI, dr Włodzimierz STOLZMANN

Komisja Rewizyjna:
• Przewodnicząca - dr hab. Magdalena OGRODOWCZYK
• Członek - dr n. med. Antoni DMOCHOWSKI

Sąd Koleżeński:
• Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy WÓJTOWICZ
• Członek - dr n. med. Małgorzata HARASYMCZUK
• Członek - prof. dr hab. Wojciech CICHY


Składki członkowskie zgodnie z uchwałą VII Walnego Zgromadzenia wynoszą 20 zł rocznie, dla emerytów i rencistów 10 zł rocznie. Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia: 

PKO SA 35 1240 1750 1111 0010 4375 8006