Składki

Składki członkowskie zgodnie z uchwałą VII Walnego Zgromadzenia wynoszą:

- 20 zł rocznie

- dla emerytów i rencistów 10 zł rocznie.

 

Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia: 

PKO SA     35 1240 1750 1111 0010 4375 8006