Władze SAUMP

Władze Stowarzyszenia wybrane na XII Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku

Zarząd:
• Przewodniczący - prof. dr hab. Przemysław MAŃKOWSKI
• Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Przemysław MIKOŁAJCZAK
• Skarbnik - doc. Alicja SEKULA
• Sekretarz - dr Małgorzata POSŁUSZNA - LAMPERSKA
• Członkowie - prof. dr hab. Marian KRAWCZYŃSKI, prof. dr hab. Andrzej OBRĘBOWSKI, dr Włodzimierz STOLZMANN

Komisja Rewizyjna:
• Przewodniczący - dr n. med. Antoni DMOCHOWSKI
• Członek - dr Magdalena OGRODOWCZYK

Sąd Koleżeński:
• Przewodniczący - prof. dr hab. Wojciech CICHY
• Członek - prof. dr hab. Zygmunt PRZYBYLSKI