Władze SAUMP

Władze Stowarzyszenia wybrane na XIII Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2021 roku

Zarząd:
• Przewodniczący - prof. dr hab. Przemysław MAŃKOWSKI
• Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Przemysław MIKOŁAJCZAK
• Skarbnik - dr Małgorzata POSŁUSZNA - LAMPERSKA
• Sekretarz - doc. Alicja SEKULA
• Członkowie - prof. dr hab. Marian KRAWCZYŃSKI, prof. dr hab. Andrzej OBRĘBOWSKI, dr Włodzimierz STOLZMANN

Komisja Rewizyjna:
• Przewodnicząca - dr hab. Magdalena OGRODOWCZYK
• Członek - dr n. med. Antoni DMOCHOWSKI

Sąd Koleżeński:
• Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy WÓJTOWICZ
• Członek - dr n. med. Małgorzata HARASYMCZUK
• Członek - prof. dr hab. Wojciech CICHY