< Cofnij

Postawienie nagrobka prof. Jana Dobrowolskiego

Drodzy Absolwenci,

Z satysfakcją informujemy,  że w dniu 24 lutego 2021 r. decyzją Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów postanowiliśmy się przyłączyć do działania władz dziekańskich oraz społeczności akademickiej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i wesprzeć inicjatywę postawienia nagrobka dla pierwszego Dziekana Wydziału Farmaceutycznego – Pana Profesora Jana Dobrowolskiego, który spoczywa wraz z żoną na Cmentarzu Sołackim parafii Św. Jana Vianney w Poznaniu (ul. Szczawnicka 2, Poznań).  

Inicjatywa ta wpisuje się w realizowany już wcześniej zamysł  dbałości o pamięć naszych nauczycieli  i odnawianie grobów zasłużonych Profesorów naszej Uczelni  ( 2016 rok —nagrobki P.P  Prof. Juraszów ).

poniżej link do fotografii efektów naszych działań:

ODNOWIONE NAGROBKI P. P. PROF. JURASZÓW

W przypadku grobu Profesora Dobrowolskiego nasze działania sprowadzają się do wsparcia finansowego, aby postawić nowy nagrobek na miejscu bardzo zniszczonego, który będzie potwierdzeniem tego, że pamiętamy o Tych, którzy stworzyli podstawy działania Uniwersytetu Poznańskiego, obecnego Uniwersytetu Medycznego i poznańskiej farmacji.

Dla przypomnienia podajemy kilka najważniejszych faktów z życia i działalności Prof. dr hab. Jana Dobrowolskiego:

Prof. zw. dr hab. Jan Dobrowolski (1886-1958)

Prof. Jan Dobrowolski urodził się 4 września 1886 roku w Tarnowie. Po ukończeniu szkoły średniej w Tarnowie, w latach 1907-1912 studiował botanikę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). W 1917 roku uzyskał na UJ stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy pt. „Wpływ liści na ustawienie międzywęźli” wykonanej pod kierunkiem prof. Mariana Raciborskiego. W 1923 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora habilitowanego w zakresie botaniki lekarskiej na podstawie rozprawy pt. „Aspidium filix mas Sw - Paprotnik lekarski i jego wewnętrzne włosy gruczołowe”. W 1925 roku zorganizował i objął kierownictwo Katedry i Zakładu Botaniki i Uprawy Roślin Lekarskich Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego (istniejącego w strukturach Wydziału Filozoficznego, a od 1925 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego), otrzymując stanowisko profesora nadzwyczajnego. Kierował Katedrą do wybuchu II wojny światowej. Założył także Ogród Roślin Lekarskich na Sołaczu. W latach 1931-1932 oraz 1932-1933 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, a w latach 1934-1935 prodziekana. W latach 1936-1939 był dyrektorem Oddziału Farmaceutycznego. Po wojnie powrócił do Poznania i objął swoje przedwojenne stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Botaniki i Uprawy Roślin Lekarskich oraz dyrektora Oddziału Farmaceutycznego.  W roku 1946 został mianowany profesorem zwyczajnym botaniki farmaceutycznej. Po powstaniu 1 października 1947 roku Wydziału Farmaceutycznego UP został jego pierwszym dziekanem i pełnił tę funkcję do roku 1951, również po wydzieleniu 1 stycznia 1950 z UP Wydziału Lekarskiego oraz Farmaceutycznego i utworzeniu Akademii Medycznej. Nadal kierował Katedrą, która po wejściu w skład Akademii Medycznej została przemianowana na Katedrę i Zakład Botaniki Farmaceutycznej. Prowadzone przez Pana Profesora badania naukowe dotyczyły morfologii, anatomii i lokalizacji ciał czynnych, a przede wszystkim zagadnień związanych z pozyskiwaniem roślin leczniczych ze stanu naturalnego i z upraw. Wypromował 7 doktorów i 2 doktorów habilitowanych. Profesor J. Dobrowolski był członkiem Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem Komisji Higieny oraz Komisji Nauk Farmaceutycznych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, członkiem, a potem członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zmarł 28 czerwca 1958 roku. Profesor Jan Dobrowolski został pochowany na cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

Na podstawie: 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu. Księga pamiątkowa, pod red. Anity Magowskiej, Poznań 2006; strona internetowa Uczelni.

 

Z pewnością - po zakończeniu przedsięwzięcia - podzielimy się z Państwem fotografią.