< Cofnij

Rok 2022

Drodzy Absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

a wcześniej Akademii Medycznej!

Oto wkroczyliśmy w 2022 rok.

Wojna w Ukrainie zaskoczyła nas wszystkich. Ogrom ludzkich nieszczęść oraz przekraczająca dwa miliony liczba uchodźców wojennych w Polsce stały się głównym problemem niepokojącym każdego z nas. Zapewne więc inaczej, niż  w roku poprzednim, spośród wyzwań którym musimy wszyscy sprostać nie będzie dominować walka z pandemią SARS COV2. Dla nas, lekarzy i farmaceutów, i wszystkich innych ludzi związanych z medycyną, wyzwania zawodowe przekraczają znacznie wcześniejszą wyobraźnię.

I choć optymizm w pokonywaniu pandemii z pewnością jest większy niż przed rokiem, kiedy właśnie nasza grupa zawodowa, grupa”0”, przystępowała do szczepień, to niestety  ubiegły  rok zebrał też duże żniwo pożegnań naszych koleżanek i kolegów, kiedy nie tylko sama choroba, ale też wysiłek walki z nią skrócił niejedno życie. W tym trudnym czasie działalność naszego Stowarzyszenia, podobnie, jak tysięcy innych przedsięwzięć, była bardzo ograniczona, stąd m.in. nie odbyły się cokwartalne zebrania z prezentacją interesujących wykładów. Ale żyć i działać trzeba dalej, również na każdej innej, nie tylko zawodowej płaszczyźnie.

W tegorocznych planach Stowarzyszenie chce kontynuować możliwość publikowania krótkich tekstów, głównie wspomnień ze studiów i  ze szczególnych zdarzeń z życia naszej Uczelni. Stąd szczególnie zachęcamy naszych Seniorów by z młodym pokoleniem dzieliły się żywą historią  naszej Alma Mater. Ta inicjatywa już zresztą spotkała się z oczekiwaną  aktywnością  Państwa,  bowiem nie tylko Członkowie Stowarzyszenia, ale również nie zarejestrowane dotąd w Stowarzyszeniu Osoby nadesłały różnego rodzaju korespondencję (przy okazji - zapraszamy do rejestracji w Stowarzyszeniu). Aby jednak wyjaśnić ewentualne nieporozumienia w tym względzie pragniemy przypomnieć główną ideę tej strony publikacji, która w zamiarze ma być poświęcona przede wszystkim wspomnieniom różnych historii z czasów studenckich: własnych doświadczeń na studiach,  czy zdarzeń zasłyszanych np. od rodziców, którzy na naszej Uczelni studiowali. Oczywiście zastrzegamy sobie możliwość dokonywania drobnych skrótów w przesyłanych tekstach, służąc jednocześnie wiedzą uzupełniającą na podstawie dostępnych danych archiwalnych (np. dokładne daty wydarzeń, nazwiska naszych nauczycieli akademickich w odleglejszych czasach). Przygotowujemy się  też do  dalszego realizowania idei propagowania spotkań pt. „Luminarze medycyny”, tym razem  w formie  konferencji poświęconej wybitnym lekarzom pracującym w Wielkopolsce, którym na przykład dedykowano nazwy ulic, szpitali, szkół, fundacji czy innych „pomników pamięci”. Wiemy, że te osoby były i są lokalnie znane i szanowane. Myślimy więc, że nadszedł czas by o nich opowiedzieć na szerszym forum.

Zarząd SAUMP